Flugans vänner sammankommer till lunch

21 Oktober 2022 kl. 13.00–15.00
Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 13.00. Journalisten Tom Kankkonen talar under rubriken ”Turkiet – NATOs stygging”. Anmälan till Henry Wiklund senast den 19 oktober.