Medlemssidor

Välkommen till Svenska Klubbens medlemssidor. Dessa sidor är för Klubbens medlemmar. Inloggning sker med de koder Du blivit given på klubbafton. 

Medlem kan även kontakta klubbhövding Henrik Creutz per e-post henrik.creutz@malmgard.fi eller styrelsemedlem Erik Wikström per e-post erik.wikstrom@fondita.fi för att få koderna.

Medlems lösenordet har i April 2024 bytt för att förbättra datasäkerheten. Kontaka ovannämnda för nya lösenordet.

 

Besök Klubben på Facebook