Klubbafton med chefredaktör Erja Yläjärvi, HBL

02 Februari 2022 kl. 18.00–22.00
Tillställningen skjuts upp pga rådande pandemiläge till onsdag 6.4.2022.