Flugans vänner sammankommer till lunch

18 November 2022 kl. 13.00–15.00
Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 13.00. Professor Ulla-Maija Forsberg talar under rubriken ”Stadislangen – svenska, ryska, engelska och mycket mer”. Anmälan till Henry Wiklund senast den 16 november.