Klubbafton med rektor Ingmar Björkman, Hanken

16 November 2022 kl. 18.00–22.00
Rektor Ingmar Björkman från Hanken talar under rubriken ”Quo vadis, Hanken?”. Förhandsanmälan till klubbhövdingen.