Klubbafton med klubbroder Richard Nordström

26 Oktober 2022 kl. 18.00–22.00
VD och grundare Richard Nordström från Helppy Seniortjänst talar under rubriken ”Hur tar vi hand om våra äldre generationer i framtiden?”. Förhandsanmälan till klubbhövdingen.