Traditionell surströmmingsafton

21 September 2022 kl. 18.00–22.00
Traditionell surströmmingsafton under ledning av Strömmingsakademien. Förhandsanmälan till klubbhövdingen.