Klubbafton tillsammans med nordiska vänner

07 September 2022 kl. 18.00–22.00
Presentation av klubbhuset och dess historia och affärsmannen Ossian Donner. Förhandsanmälan till klubbhövdingen.