Klubbafton med VD Anders Gardberg, Saab Finland Oy

20 April 2022 kl. 18.00–22.00
VD Anders Gardberg, Saab Finland Oy talar under rubriken "Sju år av jaktplansupphandling". Svenska Klubben i Åbo besöker oss. Förhandsanmälan till klubbhövdingen.