Flugans vänner sammanträder till lunch

18 Mars 2022 kl. 13.00–15.00
Journalisten Maria Romantschuk talar under rubriken "President under lupp". Förhandsanmälan till Henry Wiklund senast 16.3.