Klubbafton med klimatfysiker Svante Henriksson

16 Mars 2022 kl. 18.00–21.00
Klimatfysiker Svante Henriksson från Skyfora talar under rubriken "Framtidens extremväder och väderteknologi". Förhandsanmälan till klubbhövdingen.