Klubbafton med överläkare Asko Järvinen, HUS

11 Maj 2022 kl. 18.00–22.00
Överläkare Asko Järvinen från HUS talar under rubriken ”Covid-19 vad har vi lärt och vart är vi på väg?” Förhandsanmälan till klubbhövdingen.