Klubbafton med borgmästare Juhana Vartiainen

09 Mars 2022 kl. 18.00–22.00
Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen talar under rubriken ”Friska vindar i Helsingfors”. Förhandsanmälan till Klubbhövdingen.