Klubbafton med journalist Bengt Lindroth

02 Mars 2022 kl. 18.00–22.00
Journalisten Bengt Lindroth talar under rubriken ”Den svenska exceptionalismen – kriget, coronan, historien”. Förhandsanmälan till Klubbhövdingen.