Flugans vänner sammankommer till lunch

18 Februari 2022 kl. 13.00–15.00
FD, författaren Lasse Lehtinen talar under rubriken ”Heikki Ritavuori – 100 år sedan Finlands enda ministermord”. Anmälan till henry.wiklund@hist.fi senast den 16 februari.