Klubbafton med Chefdirektör Olli Rehn

19.01.2022 kl. 18.00 – 22.00
Tillställningen skjuts upp pga rådande pandemiläge till onsdag 6.4.2022.