Klubbafton med brigadkommendör Juha Kilpi

17 November 2021 kl. 18.00–22.00
Brigadkommendör Juha Kilpi från Nylands Brigad talar under rubriken ”Aktuellt från Nylands Brigad och den nya beredskapsenheten (VYKS).” Förhandsanmälan till klubbhövdingen senast den 10.11.