Jackettlunch

05 November 2021 kl. 13.00–16.00
Herr Eino Svinhufvud ”Rättsstaten Finland igår och idag - P E Svinhufvuds idéer om legalitet”. Medlemmar från Helsingfors Börsklubb, Svenska Klubben i Reval, Jalövään samt Tampereen Sakettiklubi inbjudna Pris 38 € Förhandsanmälan till klubbhövdingen senast den 27 oktober.