Klubbafton med justitiekansler Tuomas Pöysti

03 November 2021 kl. 18.00–22.00
Justitiekansler Tuomas Pöysti, Justitiekanslerämbetet talar under rubriken ”Rättsordning och hållbarhet i samhället” Förhandsanmälan till klubbhövdingen.