Juniormöte med klubbroder Jockum Andersin

28.10.2021 kl. 17.00 – 21.00
Möte riktat till klubbens juniorer kl.17.00. Klubbroder Jockum Andersin, Aktia AFM ”Bra att veta när du skall köpa bostad”. Efter presentationen middag med diskussion, pris 20 €. Förhandsanmälan senast 27.10 till klubbhövdingen.