Juniormöte med klubbroder Jockum Andersin

28 Oktober 2021 kl. 17.00–21.00
Möte riktat till klubbens juniorer kl.17.00. Klubbroder Jockum Andersin, Aktia AFM ”Bra att veta när du skall köpa bostad”. Efter presentationen middag med diskussion, pris 20 €. Förhandsanmälan senast 27.10 till klubbhövdingen.