Klubbafton med klubbroder Björn Wahlroos

27 Oktober 2021 kl. 18.00–22.00
Klubbroder Björn Wahlroos talar under rubriken ”Från barrikaderna till bankvärlden”. Förhandsanmälan till klubbhövdingen.