Lantbrukskväll med Peter Storsjö från Nyby Gård

13 Oktober 2021 kl. 18.00–22.00
Klubbroder Peter Storsjö från Nyby Gård talar under rubriken ”Ekologisk boskapsuppfödning i historisk miljö” Förhandsanmälan senast den 6 oktober till klubbhövdingen.