Klubbafton med skribent Maria Ekman-Kolari

06 Oktober 2021 kl. 18.00–22.00
Skribent Maria Ekman-Kolari talar om ”Allan Hjelt – Entreprenör i brytningstider”. Förhandsanmälan till klubbhövdingen.