Klubben besöker Reval

30 September 2021 kl. 10.30–02 Oktober 2021, 18.00
Se detaljerat program med betalningsanvisningar på Klubbens hemsida och Facebook sida eller via klubbhövdingen Förhandsanmälan senast den 25 augusti till ordförande.