Besök på Riksarkivet

08 September 2021 kl. 16.00–22.00
Besök på Riksarkivet och utställningen ”Sveaborg – Tre rikes fästning 1748–2021” tillsammans med generaldirektör Jussi Nuorteva. Träff vid Riksarkivet Fredsgatan 17 kl.16.00 Efter besöket middag på Klubben ca 18.00. Förhandsanmälan senas