Möte riktat till klubbens juniorer

06 Maj 2021 kl. 17.00–19.30
Klubbroder Jockum Andersin från Aktia AFM talar under rubriken ”Bra att veta när du skall köpa bostad”. Efter presentationen middag med diskussion, pris 20€. Förhandsanmälan senast den 4 maj till klubbhövdingen.