Klubbafton med docent Aapo Roselius

17 Februari 2021 kl. 18.00–22.00
Docent Aapo Roselius talar under rubriken ”Kampen om den svenska jorden”. Förhandsanmälan till klubbhövdingen.