Möte riktat till klubbens juniorer

05 November 2020 kl. 16.00–19.00
Styrelseordförande Magnus von Knorring, Fondbolaget Fondita talar under rubriken ”Berätta hur du sparar och jag berättar hur din ekonomi danas”. Efter middag med diskussion, pris 20 € Förhandsanmälan till klubbhövdningen senast 4.11.