Viltafton

28 Oktober 2020 kl. 18.00–22.00
VD Kim Jaatinen från Natur- och viltvårdsstiftelsen berättar om stiftelsens verksamhet och om jakten på invasiva rovdjur i skärgården. Förhandsanmälan senast den 21 oktober till klubbhövdingen.