Klubbafton med Understatssekreterare Kai Sauer

21 Oktober 2020 kl. 18.00–22.00
Understatssekreterare Kai Sauer från Utrikesministeriet talar under rubriken "Förenta Nationerna 75 år - hur ser framtiden ut?". Förhandsanmälan till klubbhövdingen.