Klubbafton med litteraturvetare Marit Lindqvist

16 September 2020 kl. 18.00–22.00
Litteraturvetare Marit Lindqvist ”Aleko Lilius – med äventyr i portföljen”. Förhandsanmälan till klubbhövdingen.