Kräftskiva på Brändö Seglare

26.08.2020 kl. 18.00 – 23.00

Kräftskiva på Brändö Seglare (BS) klockan 18.30. Transport från klubbhuset klockan 18.00. Förhandsanmälan till klubbhövdingen. Anmälan skall bekräftas genom inbetalning av 90 euro till Klubbens konto. Aktia FI92 405511 100051 09 senast den 19 augusti.