Stor bliniafton med surpris

12.02.2020 kl. 18.00 – 22.00
Stor bliniafton med surpris. Förhandsanmälan senast den 5 februari till klubbhövdingen.