Klubbafton med VD Pekka Lundmark, Fortum Abp

29 Januari 2020 kl. 18.00–22.00
VD Pekka Lundmark, Fortum Abp talar under rubriken ”Europas väg mot koldioxidneutralitet – utmaningar och möjligheter”. Förhandsanmälan senast den 22 januari till klubbhövdingen.