Klubbafton med riksdagsledamot Anders Adlercreutz

22.01.2020 kl. 18.00 – 22.00
Riksdagsledamot Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppens ordförande talar under rubriken ” FInns det en koppling mellan arkitektur och politik - och hur ser regeringsbygget ut?”.