Klubbafton med Professor emeritus Mats Brommels

04 December 2019 kl. 18.00–22.00
Professor emeritus Mats Brommels, Karolinska Institutet talar under ”Liv i liket – nya tag eller återställare i sociala- och hälsovården”