Klubbens 140 års maskeradbal avec

29.02.2020 kl. 19.00 – 23.58

Maskeradbal med damer klockan 19.00

Priset är 79 € per person, i vilket ingår middag inklusive champagne, snaps och vin

Förhandsanmälan till klubbhövdingen senast den 29 januari

Anmälan skall bekräftas genom inbetalning till Klubbens konto

Aktia FI92 405511 100051 09 senast den 15 februari