Flugans vänner sammankommer till lunch

15 November 2019 kl. 12.00–22 November 2019, 14.00

Klubbmedlemmen Mikael Busck-Nielsen talar under rubriken talar under rubriken ” Kortare & roligare - glimtar från prästvardagen”. Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 13 november.