Klubbafton med Biskop Bo-Göran Åstrand

30 Oktober 2019 kl. 18.00–22.00
Biskop Bo-Göran Åstrand från Borgå stift talar under rubriken ”Behövs kyrkan i dagens föränderliga samhälle?”. Förhandsanmälan senast den 23 oktober till klubbhövdingen.