Flugans vänner sammankommer till lunch

18 Oktober 2019 kl. 12.00–14.00
Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 12.00. Generalsekreterare Henrik Wilen talar under rubriken ”Meningen med Norden-föreningen - 100 år av nordism”. Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 16 oktober