Klubbafton med Ing. Carl-Magnus Fogelholm

16 Oktober 2019 kl. 18.00–22.01
Ing. Carl-Magnus Fogelholm talar under rubriken ”Konni Zilliacus – Patriot i ofärdsåren”.