Klubbafton med Ing. Carl-Magnus Fogelholm

16.10.2019 kl. 18.00 – 22.01
Ing. Carl-Magnus Fogelholm talar under rubriken ”Konni Zilliacus – Patriot i ofärdsåren”.