Besök på Riksarkivet klockan 16.30, Fredsgatan 17

25.09.2019 kl. 16.30 – 22.00

Besök på Riksarkivet klockan 16.30, Fredsgatan 17. Vi bekantar oss med utställningen Finlands ordnar 100 år. Värd för besöket specialforskare John Strömberg.

Middag på Klubben klockan 18.00