Besök på Riksarkivet klockan 16.30, Fredsgatan 17

25 September 2019 kl. 16.30–22.00

Besök på Riksarkivet klockan 16.30, Fredsgatan 17. Vi bekantar oss med utställningen Finlands ordnar 100 år. Värd för besöket specialforskare John Strömberg.

Middag på Klubben klockan 18.00