Flugans vänner sammankommer till lunch

20 September 2019 kl. 12.00–14.00

Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 12.00. Professor Mikael Mattlin talar under rubriken ”Kina vs. Trump”. Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 18 september.