Surströmmingsafton

18 September 2019 kl. 18.00–22.00
Surströmmingsafton under ledning av Strömmingsakademien med inledande trubadur. Förhandsanmälan senast den 11 september till klubbhövdingen.