Slottsbal avec i Estland

14 September 2019 kl. 16.00–23.00

Revalska slottsbalen på kejsarinnan Katarina I slott, en årlig bal som ordnas av Svenska klubben i Reval. Tilläggsinformation via klubbhövdingen och via facebook ”Revalska slottsbalen”. Högtidsklädsel.