Kräftskiva på Rönnskär

28.08.2019 kl. 18.00 – 22.00

Kräftskiva på Rönnskär

Förbindelsebåten avgår klockan 18.00 från Carusel, Havshamnen

Förhandsanmälan till klubbhövdingen.

Anmälan skall bekräftas genom inbetalning av 90 euro till Klubbens konto

Aktia FI92 405511 100051 09 senast 16.8