Utfärd till Malmgård och Lovisa

22.05.2019 kl. 10.30 – 23.30

Utfärd till Malmgård och Lovisa

Start med buss från Klubben klockan 10.30

Vi bekantar oss med Malmgård slott och äter lunch på bryggeriet

Rundtur i Lovisa

Besök på Rådhuset i Lovisa. Värd stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Vi besöker Ragnar Nordströms villa – Överstens slott, som genomgår en omfattande renovering

Dagen avslutas med middag på Degerby Gille tillsammans med gillemedlemmar

Tillbaka i Helsingfors ca klockan 23.30

Pris 80 € (kontant betalning i bussen). I priset ingår bussresan, guidning, lunch och middag exklusive drycker

Förhandsanmälan senast den 15 maj till klubbhövdingen