Utfärd till Malmgård och Lovisa

22 Maj 2019 kl. 10.30–23.30

Utfärd till Malmgård och Lovisa

Start med buss från Klubben klockan 10.30

Vi bekantar oss med Malmgård slott och äter lunch på bryggeriet

Rundtur i Lovisa

Besök på Rådhuset i Lovisa. Värd stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Vi besöker Ragnar Nordströms villa – Överstens slott, som genomgår en omfattande renovering

Dagen avslutas med middag på Degerby Gille tillsammans med gillemedlemmar

Tillbaka i Helsingfors ca klockan 23.30

Pris 80 € (kontant betalning i bussen). I priset ingår bussresan, guidning, lunch och middag exklusive drycker

Förhandsanmälan senast den 15 maj till klubbhövdingen