Flugans vänner sammankommer till lunch

15.03.2019 kl. 12.00 – 14.00

Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 12.00

Ambassadör Christer Mickelsson talar under rubriken ”Litauen, dess aktuella utrikes- och inrikespolitik. Finlands och Litauens relationer”

Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 13 mars