Flugans vänner sammankommer till lunch

15 Februari 2019 kl. 12.00–14.00

Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 12.00

Helsingfors Börsklubbs ordförande Finn Wardi talar under rubriken "Börsklubbens framtid"   

Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 13 februari