Flugans vänner sammankommer till lunch

18 Januari 2019 kl. 12.00–14.00

Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 12.00

Sällskapet MM’s ordförande Kimmo Norrena talar under rubriken "Sällskapet MM, igår och idag"   

Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 16 janua